คณะผู้บริหาร  ครู - บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

         ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ  ณ  หอประชุมบัวหลวง  เมื่อ 04  ธ.ค. 2558