คณะ ผู้บริหาร  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

      ร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ    ณ  หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น    เมื่อวันที่ 05 ธ.ค. 2558