โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   อำเภอกุดข้าวปุ้น    จังหวัดอุบลราชธานี

 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่   28-30 ธันวาคม 2558

 

โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีหัวหน้าหน่วยงานราชการในอำเภอกุดข้าวปุ้นคณะกรรมการสถานศึกษา

พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวจำนวนมาก

โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากนักกีฬาอาวุโส นายบุญเลิศ  เจริญวงศ์

ผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนำ กล่าวคําปฏิญาณตน

และนายบดินทร์  ผาลา  นักฟุตบอลสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส FC.

 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน มีดังนี้

1.เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

2.เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

3.เพื่อให้นักเรียนแสดงออกทางด้านกีฬา  ป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด

4.เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีเป็นหมู่คณะ

 

VDO  Link  Youtube