โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำวงดนตรีลูกทุ่งและวงโปงลาง

เข้าร่วมแสดงในประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ณ  เวทีงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี   เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559

 

VDO  Link  Youtube วงลูกทุ่ง                   VDO  Link  Youtube  วงโปงลาง