โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ประจำปี 2559

ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2559