โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 

ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   อ.โขงเจียม   จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่  10-11  มกราคม  2559

 

 

โดยมี นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์