โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ( วันแห่งเกียรติยศ ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 

ณ หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 15  มกราคม  2559

 

โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด

และคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวจำนวนมาก