วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

เมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 

 

 

VDO  Link  Youtube