โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาธิตเข้าร่วมบรรเลงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

 " โนนแม่แมะเกมส์ คั้งที่ 17 " ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559