โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาทิต , วงลูกทุ่ง ,และวงดนตรีโปงลาง

เข้าร่วมงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ ประจำปี 2559

 ณ วัดบ้านขุมคำ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559