สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

จัดพิธีอำลาสถาบัน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2558

 ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

 

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559