โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

ประจำปีการศึกษา 2558     ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

ระหว่างวันที่ 8-9  มีนาคม  2559

 

โดยมี นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี