โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาธิตเข้าแสดงพิธีเปิดตัว รถยนต์ TOYOTA HILUX REVO

ณ  โชว์ลูม  TOYOTA   จังหวัดอำนาจเจริญ

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558