ข่าว/กิจกรรม/ภาพ ประจำปีการศึกษา 2559

 

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข.  >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 30  มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 07 มีนาคม  2560  ณ  หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศกุดข้าวปุ้นวิทยา 2559  และการประชุมผู้ปกครอง ( classroom Meeting ) ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ณ  หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   อ.โขงเจียม   จ.อุบลราชธานีระหว่าง  วันที่  5-6  กุมภาพันธ์  2560  >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาทิต , วงเครื่องลม ,และวงดนตรีโปงลาง เข้าร่วมพิธีเปิด งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านขุมคำ  เมื่อวันที่  29 มกราคม  2560 >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่าย English  and Chinese Camp2016 ระหว่างวันที่ 17 -18 มกราคม 2560 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี >>>Read more

 >>> ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล   เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2560  >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. 2560 - 3 ก.พ. 2560 >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับครูที่ได้รับการย้าย  ครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

>>> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  2016 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

>>> วงโปงลางดอกแคหวานโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล  25,000   บาท  ในการประกวดโปงลางคอนเทสครั้งที่ 2  ณ   ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซา   จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559  >>>Read more

>>> สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ก.ข. ฟุตซอลร่วมใจ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559  ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน  - 9 ธันวาคม 2559 >>>Read more

>>> นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2559 >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมแปรอักษรเพื่อแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  >>>Read more

>>> หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ออกให้บริการทางทันตกรรมให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส โดยผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช นำทีมทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมแพทย์อาสาสมัคร ออกให้บริการ โดยให้บริการ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อำเภอกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี  >>>Read more

>>> โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 >>>Read more

 >>> นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร์  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559   >>>Read more

 >>> นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำคณะครู - บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2559  >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคลินิกวิชาการกำจัดจุดก่อน (แก้ 0,ร,มส,มผ) ประจำปีการศึกษา2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาระหว่างวันที่ 5- 17 ตุลาคม 2559  >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  >>>Read more

>>> นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  เดินทางมาให้นโยบายแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559  >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559  >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  รับการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่มารตสากลอย่างยั่งยื่น ประจำปีการศึกษา 2559  ณ  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559  >>>Read more

>>> คณะผู้บริหาร – ครู – นักเรียน  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2559 >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที  11  สิงหาคม  2559  >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลสู่อาเซียน  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมมือกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ( ประเทศไทย ) ศูนย์เยาวชนคนต้นแบบกรุงเทพมหานคร  กลุ่มเยาวชนคนต้นแบบมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราช จัดกิจกรรม แนะแนวทางการใช้ชีวิตที่งดงามในรั่วมหาวิทยาลัยตาม โครงการ เยาวชนคนต้นแบบ  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559     >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการปฏิบัติสมาธิ เจริญปัญญา เพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ณ หอประชุมบัวหลวง   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการประเมิน คงสภาพโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม  2559  >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่  06 กรกฎาคม  2558  >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการประเมิน - การติดตามสถานศึกษาพอเพียงในการนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เมื่อวันที่ 6  กรกฏาคม  2559  >>>Read more

  >>> เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  2559  ดร.มัธยม  เรืองแสน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เดินทางมาให้นโยบายกับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ณ หอประชุมบัวหลวงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ รู้รักการอ่านและร่วมต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 >>>Read more

>>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก    เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน  2559   >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรม "เข้าค่ายปลูกต้นฝันปันรัก ครั้งที่ 6 " โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนศิษย์ ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559 >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีวันไหว้ครู ปรจำปี 2559  ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559  >>>Read more

  >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559  >>>Read more

  >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเข้าสู่โรงเรียนสุจริตพิชิตยาเสพติดอย่างถาวร ณ หอประชุมบัวหลวงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559 >>>Read more

  >>> โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 >>>Read more

  >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ หอประชุมบัวหลวงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 >>>Read more

  >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 >>>Read more

  >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงดนตรีลูกทุ่งเข้าร่วมแสดงในงานการศึกษาสร้างชาติ คลองผดุงกรุงเกษม สร้างสุข ณ คลองผดุงกรุงเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 >>>Read more

  >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดงานคืนสู่เหย้า รั้ว ขาว - แดง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559  >>>Read more

  >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2559  ณ  หอประชุมบัวหลวง >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา >>>Read more

  >>> สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีอำลาสถาบัน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาทิต , วงลูกทุ่ง ,และวงดนตรีโปงลาง เข้าร่วมงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ ประจำปี 2559 ณ วัดบ้านขุมคำ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยานำวงโยธวาธิต เข้าร่วมบรรเลงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน " โนนแม่แมะเกมส์ คั้งที่ 17 "  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 >>>Read more

 >>> วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา " ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 " ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  เมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559  >>>Read more

 >>> โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมงานวันครู อำเภอกุดข้าวปุ้น ประจำปี 2559  ณ  หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อ 16 ม.ค. 2559   >>>Read more