ดร.มัธยม  เรืองแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เดินทางมาให้นโยบายกับ คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

ณ หอประชุมบัวหลวงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2559