โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ร่วมมือกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ( ประเทศไทย )

ศูนย์เยาวชนคนต้นแบบกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเยาวชนคนต้นแบบมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราช 

จัดกิจกรรม แนะแนวทางการใช้ชีวิตที่งดงามในรั่วมหาวิทยาลัย

ตาม โครงการ เยาวชนคนต้นแบบ 

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559