โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน

 สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 

โดยมีนายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ  นายอำเภอกุดข้าวปุ้น  เป็นประธานในพิธี