นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

เดินทางมาให้นโยบายแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559