นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน 

ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร์  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร 

ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสา

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา