โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีบลราชธานี

ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 40 ปี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมคม 2559