โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมแปรอักษรเพื่อแสดงความอาลัยและถวายความจงรักภักดี

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559