นายวิเชียร แสงศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร คณะครู  บุคคลากรทางการศึกษานักเรียน

ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง  89 วินาที เพื่อถวายความอาลัย

ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2559