สภานักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ก.ข. ฟุตซอลร่วมใจ ครั้งที่ 5

 ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธง   ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 

          โดยในงานพิธีปิดการแข่งเมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2559  ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

นายวิเชียร  แสงศรี  เป็นประธานในพิธี  และมีคณะครู-นักเรียน เข้าร่วมชมการแข่งขันจำนวนมาก