โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำวงโยธวาทิต , วงเครื่องลม ,และวงดนตรีโปงลาง

เข้าร่วมพิธีเปิด งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำ ประจำปี 2560

ณ วัดบ้านขุมคำ   เมื่อวันที่  29  มกราคม  2560