โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559

ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   อ.โขงเจียม   จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่  4-5  กุมภาพันธ์  2560

 

 

โดยมี นายวีรพันธ์  พรมสาศิลป์  รอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์