โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา  2559

ณ  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซียม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560