โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศกุดข้าวปุ้นวิทยา  

และการประชุมผู้ปกครอง ( classroom Meeting ) ครั้งที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2559 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ณ  หอประชุมบัวหลวง

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก  นายตถาพร สมพอง  นายอำเภอกุดข้าวปุ้น  เป็นประธานในพิธีเปิด