โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

 ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559