นายวิเชียร แสงศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  นำคณะครู นักเรียน

ส่งมอบดอกไม้จันทน์   “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ”  จำนวน 2,109  ดอก

ให้ นายตถาพร   สมพอง  นายอำเภอกุดข้าวปุ้น  เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560