นายวิเชียร  เเสงศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

  ได้นำคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น 

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

 

โดยมีนายตถาพร  สมพอง  นายอำเภอกุดข้าวปุ้น  เป็นประธานในพิธี