โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ณ หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

 

โดยมีนายตถาพร สมพอง   นายอำเภอกุดข้าวปุ้นเป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวจำนวนมาก