โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม

ณ สนามกีฬาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2560