โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 ส.ค. 2560

โดยมี  คณะผู้บริหาร  ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 ณ หอประชุมบัวหลวง   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560