นายวิเชียร เเสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

นำคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

และการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 

ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560