โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดโครงการเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซด์

ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2560

 

โดยมี นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เป็นประธานในพิธี

และมีวิทยากรจากโรงเรียนสอนขับรถคิมหมง  Driving school   และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.อ.กุดข้าวปุ้น เป็นผู้ให้ความรู้

ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกลุ่มงานกิจการนักเรียน   ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา