นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  พร้อมคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ได้นำนักเรียนวงโปงลาง  "ดอกเเคหวาน"  เข้าร่วมแสดงในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง อนาคตการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์  4.0   ณ โรงเเรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี  

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560