โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมอนุสรณ์และงานแสดงมุทิตาจิตแด่

คุณครูวัชรี ดาษดา และ คุณครูพวงเพชร  ต้นโพธิ์   ที่เกษียณอายุราชการ

 พร้อมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับครูที่มาบรรจุเข้ารับราชการและย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่   

ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560