นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

นำคณะครู - บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระบรมราชาอนุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2560