คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ

ด้วยการแปรอักษร  เป็นภาพเลข ๙ ไทย  อย่างพร้อมเพรียงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 

ณ หอประชุมบัวหลวง   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2560