โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

จัดงานวันวชิราวุธ วันสำคัญกับวงการลูกเสือไทย  ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

 

 

โดยมี นายวีรพันธ์ พรมสาศิลป์  เป็นประธานในพิธี