โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560

ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่  8 -9 ธันวาคม 260

 

 

โดยมี ดร.วีระศักดิ์  เอกศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด

และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์