โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ก.ข. ฟุตซอลร่วมใจ ครั้งที่ 6

ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธง   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  

 

 

โดยในพิธีปิดการแข่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

นายศักดิ์ชัย  นวลฉวี  เป็นประธานในพิธี  และมีคณะครู-นักเรียน เข้าร่วมชมการแข่งขันจำนวนมาก