โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

ประจำปีการศึกษา 2560     ณ  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ระหว่างวันที่ 09 - 10  กุมภาพันธ์  2561

 

 

 

โดยมี นายวีรพันธ์  พรมสาศิลป์  รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2