คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

และการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 

 

ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561