นายพิทยา ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  

เดินทางมามอบนโยบายแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561