โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเอแม็ทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายการคิดเลขเร็วเอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

นายวราพิชัย เพาะพืช ได้รับรางวัลเหรียญทอง

นายพงษ์สิทธิ์ แก่นสาร ได้รับรางวัลหรียญเงิน

นายณัฐวุฒิ ภู่อ่อน   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ครูฝึกสอน

นายวิทธวัช พลอาวุธ

นายสุรเดช   พะวร