โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

" นายศราณุวัฒ มัศยามาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 "

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561