นายวีระศักดิ์  เอกศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

นำคณะครู - บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระบรมราชาอนุสาวรีย์   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ณ สนามที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561