โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    อำเภอกุดข้าวปุ้น    จังหวัดอุบลราชธานี

จัดพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ"  วันสำคัญกับวงการลูกเสือไทย   ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2561

 

โดยมี นายวีรพันธ์ พรมสาศิลป์  เป็นประธานในพิธี