โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการพัฒนาหนองสาธารณะโป่งใหญ่

โดยมี ดร.วีระศักดิ์  เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา

 

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม  2561